Portfolyo: Caner Kemahlıoğlu

Caner Kemahlıoğlu, Ressam ve Dijital Kolâj Sanatçısı

Caner Kemahlıoğlu
Caner Kemahlıoğlu

Sanatçı Caner Kemahlıoğlu, 1995 Sivas doğumlu ressam, dijital kolaj sanatçısı, stilist ve küratördür. Sanatı hayatına dâhil ettiği günden bu yana, her gün kendini araştırma, üretme ve öğrenme maratonunda görerek çoğu fikrini projelere dönüştürerek kolektif sanatsal çalışmalara imza atmıştır. Öğrencilik zamanlarındaki çalıştayların ve sergilerin şu an üzerinde çalıştığı projelere katkılarını görmektedir. Akademik alanda 2018 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü ikincisi olarak mezun olup sonrasında Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans okumaya hak kazandı. Tez döneminin sonlarına yaklaşırken bir yandan tezini destekleyen büyük bir sergi hazırlığı içerisinde olup doktara için de çalışmalarının zeminini zenginleştirmektedir. Bazaart ve Ovooart son katıldığı önemli projelerdendir.

2018’de Mısır’da yer aldığı Uluslararası Çalıştay ile Türkiye’yi temsil eden bir ekibin içerisinde sanatçı dostları ile “World Youth Art Forum, Sharm Elsheikh, Ostraka Arts” isimli sergi galasında yer aldı. 2018’de “Sivas Olgunlaşma Enstitü’sü” ile tanıştı. Resim Bölümünde görev yaparak kendimi geliştirdi ve kuruma faydaları oldu. Kolektif işlerin kattığı duygu başka oluyor. Geleneksel, kültürel ve tarihi değerlerimizi yansıtan defile ve sergi projelerinde yer aldı.

Son zamanlarda “Dijital Sanat’a” yönelerek çalışmalarını Dijital Baskı, Çizim Kolâj Düzenleme ve Fotoğraf teknikleriyle destekleyerek hem plastik sanatlar hem de dijital anlamda seriler çıkarmaya devam ediyor. Konularında genellikle toplumsal olaylar öncülük ederek bunu “Distopya” kavramı desteliyor.

Sergiler anlamında yüzü geçkin ulusal ve uluslararası birçok proje de ve sergide yer almıştır.

Instagram: ressam.canerkmhart

Sanat Görüşü ve Disiplini

Akademik çalışmaları ve araştırmaları doğrultusunda “Distopya, Salgın ve Kıyamet Senaryoları” kavramlarını yaşadığımız atmosferdeki ekolojik denge bozulmalarını da katarak endişe ve kaygı duygularının toplumlardaki ve sanatçılardaki dışavurumunun farklı yorumlarını günümüz bakış açışıyla ele almıştır. Hem doğa olaylarının(Minamata hastalığı, Çernobil felaketi vs.) hem de salgın hastalıkların(Veba, Cüzzam, Kolera, Grip ve çeşitli virüs türleri) tarihinin tema kapsamı çalışmalardaki metafora dönüştürüldüğündeki farklılaşma evresi ve yorumları etkili olmuştur. Çalışmalarda dikkati çeken olguların; salgın, maske, çürüme ve karantina gibi kavramlar olduğu seriyle de temayla da anlam bütünlüğü taşıdığını belli etmektedir. Belirlediği distopya kavramı içerisinde hazırladığı seri çalışmalarında 21. yüzyılda meydana gelen ekolojik bozulmaya örnek olacak arıyı bir metafor olarak kullanarak, yaşadığımız ütopya da arıların yok oluşuyla dengenin bozulacağını ve düzenin değişeceğini yansıtmıştır. Bunun dışında diğer olguları ve kavramları da metafora dönüştürerek farklı yorumlarla desteklemiştir. Bu durumlar insan bedenini hem temas, hem hava yoluyla kötü etkilemekle birlikte çevresindeki canlıları metaforlaştırmıştır. İnsan beyninin karmaşıklığı, içerisinde; yıkım, savaş, felaket, salgın vb. kavramlarla bütünleşen metaforları tasvir edip, bir yerde bedensel imgelerin çürümeye, yok olmaya başladığını ve insan bedenlerinin, zihinlerinin aynı zamanda günümüzde de salgınların etkilerinden henüz kurtulamamış ruhsallıklarını bedensel ve çizgisel figürlere taşıyıp deformasyona uğramış mekânlarda betimlemiştir. Diğer bir yandan gelişen teknoloji ve dijital evrende “Salgın” konusu göz önünde bulundurularak; dijital salgın düşüncesi ile şuan ki toplumumuzun teknolojik distopya mağdurları olduğu seri çalışmalarda anlam kazanacaktır. Üretimleri hem plastik sanatlar hem de dijital sanatlar odaklı ilerlemiş ve çalışmalarında görülmüştür.

Ödüller

*10. Bazaart Sergisi, Ferda Art Platform, Sergilenme, 2021
*Mcart Awards “Korona Günlükleri” 2020 Etkinliği, Sergilenme, 2020-2021
*Art Antakya Çağdaş Sanat Fuarı, Mansiyon Ödülü, Sergilenme, 2021
*Arı Varsa Hayat Var! 20 Mayıs Dünya ARI Günü, Ödüllü Resim Yarışması, Sergilenme, 2021
*11. Bazaart Sergisi, Ferda Art, Sergilenme, 2022

Makaleler ve Bildiriler

Caner Kemahlıoğlu, “Yedinci Kıta’da Distopya Etkileri” USBİK,
Kayseri Erciyes Üniversitesi, 2020

Dr. Öğr. Üys. Gülşah Özdemir, Öğr. Caner Kemahlıoğlu, “Sanatta Sahtekarlık” UGES,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, 2018

Seri Çalışmalar

*Portre Mimari/Portrait Architectural, 2017-2018
*Kıyamet Sonrası: Distopya/Post Apocalyptic Dystopia, 2018
*Distopya: Çernobil ve Minamata/ Dystopia: Chernobly and Minamata, 2019-2020
*Şiddet/Vielence, 2019
*Gelenekselden, Güncel Sanata/From Traditionol to Contemporary Art, 2019-2020
*Ekolojik Denge/Ecological Balance, 2019-2020
*Karantina: İstila ve Çürüme/Quarantine İnfestation and Decay, 2020
*Distopya Müsilaj/ Dystopia Mucilage 2021

Küratörlük Projeleri

2022 – Anadolu Tarihinden İlham Alan Güncel Dokunuşlar, Gelenekselden Güncele Sanat Sergisi, Küratörlük, Sivas
2021 – Divriği İzinde Çizgiler, Gelenekselden Güncele Sanat Sergisi, Küratörlük, Sivas
2021- Sanatın 2020 Penceresi, Güncel Sanat Sergisi, Küratörlük, Sivas
2019 – Şiddet/Violence, Karma Resim Sergisi, Küratörlük, Sivas

Sergiler “Ulusal ve Uluslararası Karma Sergiler”

2022 – Empathizing İnternational Exhibition, Bulgaristan
2022 – Ovooart, Genç Seçki Sergisi, Ovooart Sanat Galerisi, İstanbul
2022 – Ovooart, Genç Dönem Sergisi, Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi, İstanbul
2022 – Bazaart (2022) Ferda Art Platform, İstanbul,
2021 – Bazaart (2020-2021) Ferda Art Platform, İstanbul
2021 – Gölge ve Ritim, Desen Sergisi, Arkeoloji Müzesi, Sivas
2021 – Devinimsiz, Karma Resim Sergisi, Vera Kültür-Sanat, Tokat
2020 – Galeri Soyut, Yeni Aralık, Resim Sergisi, Ankara
2020 – McArt “Korona Günlükleri” Ödüllü Sanat Yarışması, Eser Sergilenme
2019 – Milli Mücadelenin 100. Yılında Sivas Çevre Ressamları Karma Resim Sergisi, Sivas Kongre Müzesi,
2019 – Galeri Soyut, Yeni Aralık, Resim Sergisi, Ankara
2019 – Milli Mücadele Dönemi Kadın ve Erkek Kıyafet Sergisi, Olgunlaşma Enstitüsü,
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Sivas
2019 – Kutadgu Bilig’in Yusuf Has Hacip Tarafından Yazılışının 950. Yılı, Resim Sergisi, Olgunlaşma Enstitüsü, Sivas Kongre Binası, Sivas
2019 – Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 24 Kasım Öğretmenler Günü, Karma Resim Sergisi,
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Sivas
2019 – Sivas Kadın Başlıkları ve Gelenekli Sanatlar Sergisi, Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi, Sivas
2019 – Kafkas Universty 2ND. İnternational Mail Art Exhibition, Kars
2019 – Kafkas Universty İnternational Paper Works Exhibition, Kars
2019 – Luna Sanat Galerisi, Sinestezi, Karma Resim Sergisi, İstanbul
2019 – Veda Karma Karikatür Sergisi, Konak Belediyesi Karikatür Müzesi, İzmir
2019 – 6. Uluslararası Karikatür Buluşması Sergisi, Egyptian Caricature Association, Kahire, Mısır
2019 – İnternational Cartoons Exhibition Pameran Carton, Malaysia
2019 – Life İn The Mind La Visione Art Gallery, Beşiktaş, İstanbul
2018 – 2. İnternational Emi Entrepreneurship Social Scıences Congress, Mixed Exhibition,
Nevşehir Hacı Bektaşı Veli University, Osmaniye Korkut Ata University , Cappadocia
2018 – Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Resim Bölümü Öğrencileri Mezuniyet Sergisi, Sivas
2018 – Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Dijital İşler Sergisi, Sivas
2018 – II. Uluslararası Plastik Sanatlar Sergisi, Kapadokya Sanat İnisiyati, Karma Resim Sergisi, Sivas
2018 – II. Gençlik Çalıştayı, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sivas
2018 – World Yourh Art Forum, Certicate Of Achıevement Exhibition, Sharm Elsheikh, Egypt
2018 – Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğrencileri Karma Desen Sergisi, Sivas
2018 – Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Uluslararası Güzel Sanatlar Ve Eğitimi Sempozyumu Sergisi, Sivas
2018 – Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi, I. Uluslararası Güzel Sanatlar Ve Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Sivas
2017 – Resim ve Heykel Öğrenci Çalıştayı, Cumhuriyet Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sivas
2017 – Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Sergisi’ Karma Sergi, Sivas
2016 – Kadın, Güç, Mutluluk Temalı Performans Çalışması, Karma Sergi, Sivas

Online Sergiler

2021 – Denge ve Döngü Karma Dijital Sanat Sergisi, Puntobition, Online Sergi
2021 – Puntobition I. Uluslararası Karma Dijital Sanat Sergisi
2021 – First Date, Dijital Sanat Sergisi, Ricaco Art Gallery, Online Sergi
2020 – Sıfır Noktası, Portfolya Senin Siten, Online Sergi
2020 – Distopya/Dystopia “Çernobil-Minamata” New World Gallery, Online Sergi
2020 – Çernobil Serisi, Sanat Terapidir, Online Sergi
2020 – Çernobil Serisi, Sanat İyileştirir, Art by Turkey, Online Sergi
2020 – Distopya/Dystopia “Çernobil-Minamata Yeni Nesil Sanat, Online Sergi
2020 – Sanat Bir Güne Sığmaz, Contemporary Art, Uluslararası Online Sergi
2020 – Distopya, Evde Kal Sanatla Kal, Online Sergilenme
2020 – Distopya, Bir Ressamın Güncesi, Online Sergilenme
2020 – Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi,
Uluslararası Davetli Plastik Sanatlar Karma Online Sergi, “Ustalarla Buluşma”
2020 – Distopya Çernobil, Artdist Online Karma Sergi
2020 – Karantina İstila ve Çürüme, Portfolyou, Karma Online Sergi
2020 – Divriği Ulu Cami, Rölyef, Portfolyou, Karma Online Sergi
2020 – Karantina İstila ve Çürüme, Beyaz Küp, Online Sanat Arşivi
2020 – Karantina İstila ve Çürüme, Online Sanat Platformu, Karma Online Sergi
2020 – Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Uluslararası Posta Sanatı Sergisi, PO-MO II
2020 – 101. Yılında 19 Mayıs Ödüllü Genç Sanat Sergisi, Beşincilik
2020 – “Bulaşıcı Olan İyiliktir” TEV, Portakal Çiçeği Sanat Kolonisi
2020 – İstanbul Aydın Üniversitesi, Lisansüstü Öğrencileri Sanat ve Tasarım Sempozyumu ve Sergisi
2020 – Çernobil, Post Art İn Turkey, Karma Online Sergi
2020 – “Adım Adım Sosyal Mesafe” Karantina İstila ve Çürüme, Art Online, Karma Online Sergi


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.