Portfolyo: Deniz VarlıDeniz Varlı
Deniz Varlı

1996 Ordu doğumludur. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Görsel Sanatlar bölümünden mezun oldu. Kişisel Atölyesinde çalışmalarına devam etmektedir.

Çalışmalarımda kullandığım kadın imajlarında bireysel tanıklıklarımdan yola çıkarak geleneksel toplum ve geleneksel aile yapısında yaşayan kadınların toplum içinde kendini var edebilme ve özgürleşme çabalarını ele alıyorum. Başka bir deyişle kadının ötekileştirilmesi, dar alanlara mahkum edilmesi, gerek erkek gerekse diğer kadınlar tarafından kısıtlanmasından yola çıkarak kompozisyonlarımı oluşturuyorum. Benim kadınlarım bazen dar alanlarda sıkışıyorken bazen de tekinsiz-sonsuz boşluklar içinde sıkışırlar. Kullanılan bedenler şahsi kimlikleri ile değil maruz kalınan görüngülerin hissiyatlarıyla bir olgu olarak karşımızdadırlar.

Sergiler

  • 2021, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi resim yarışması, sergileme Ödülü
  • 2021, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Karşılaşma Online Grup Resim Sergisi
    -Pankart Dergi, 2. sayıda tam sayfa eser yayını aldı.
  • 2020, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dene-y Grup Resim Sergisi
  • 2020, Port Art Gallery – TEV. Bulaşıcı Olan İyiliktir Projesi Sergi katılımı
  • 2019, Port Art Gallery – Yolculuk – Karma Sergi
  • 2019, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Sonsuzluğun Ötesinde Çizgi Grup Desen sergisi
  • 2019, Colortone Resim Yarışması, sergileme Ödülü

Instagram: deniz.varlii


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.