Kader Genç
Kader Genç

Portfolyo: Kader Genç

OKU

1987 yılında Bursa’da doğan Kader Genç, 2010 yılında Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Resim Bölümü 3 numaralı atölyeden mezun oldu. 2011 yılında “İlk Resimler” isimli ilk kişisel sergisi Doruk Sanat Galerisi’nde açıldı. Ardından Karşı Sanat Çalışmaları, Akademililer Sanat Merkezi ve Artsürem Galeri’de beş kişisel sergisi daha açıldı. Resimleri önemli özel ve kurumsal koleksiyonlara dahil edildi. 2022 yılında Evin Sanat Galerisi ile çalışmaya başladı. Sanatçı çalışmalarına İstanbul’daki atölyesinde devam ediyor.

Instagram: k.a.d.e.r.g.e.n.c

Sanat Anlayışı

İnsanın hikayesini anlatmaya çalışıyorum. İnsanın gerçekliğine dokunmaya ve insanın temas kurduğu her şeye kulak kabartmaya dönük resmimin meselesi. İnsanın bitmek bilmez ve tabiatı gereği tükenene dek sürecek olan dönüşümü, çatışması, politik zemini bu kadar kaygan ve gündemi sürekli değişen bir ülkede sınıfsal statülerin belirlediği farklılıkları, tarihsel sürecinin sosyolojik ve kültürel kodlamalarını taşıyışı, aktarışı irdelediğim temel bir sorun olarak temalarımın ana ögesidir. Göstermeyi arzu ettiğim imgeleri tasarlarken figürün özne olarak inşa edildiği bir izlek uğraşında olduğumu söyleyebilirim. Bunca yıllık sanat mirası ardından insanı esas almak beraberinde sorumluluklar getiren bir eğilimdir. Eğitim sürecimden bugüne dek referans kurduğum ve resimsel kaygılarımla ilişkilendiğim ustalar var. Bütün bu meselelerin biçimsel çözümlemelerini bezin ve kağıdın yüzeylerine aktarmayı tercih etmemdeki ısrarcı tutum, kendimi ifade edebilme olanağını en iyi sağladığım saha olarak bu yüzeyleri görmemden ötürüdür. Dolayısıyla zaten bir ilişki kurmuş oluyorum ve resimsel serüvenimin yolunu çizmiş bulunuyorum bir şekilde. Türkiye resim yapmak için gereken en güzel zeminlerden birine sahip çünkü her zaman kaotik, her zaman gerilimli, her zaman gündem yenileniyor ve her şeyin bir değil iki yüzü var. Bu durumun insana dokunan, değen, acıtan yanı resme geçmişe göre daha çok yansıyor. Benim yapmak istediğim de bu; bir şeyi geleneği içinde ama bir ölümün temassızlığında değil, bugünün içten ve aniden irite eden gerçekliği ile yansıtmak. Kısacası resme figüratif kulvardan yaklaşarak kendimce sözümü söyleme derdindeyim.

2005-2010 – MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ
2005-2010 – MİMAR SİNAN UNIVERSITY, FINE ARTS FACULTY, PAINTING DEPARTMENT

KİŞİSEL SERGİLER // PERSONAL EXHIBITIONS

2011 – ‘ İLK RESİMLER ’ DORUK SANAT GALERİSİ. İSTANBUL
– ‘FIRST PAINTINGS’ DORUK ART GALLERY, ISTANBUL
2013 – ‘ IŞIK KARANLIKTA BEKLENİR ‘KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, İSTANBUL
– ‘LIGHT IS WAITED IN THE DARKNESS’ KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2014 – ‘‘ KARANLIK IŞIĞI ÇEVRELER’ PORTRELER’İM ‘’, AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ, İSTANBUL
– ‘’DARKNESS SURROUNDS THE LIGHT’ MY PORTRAITS’’, AKADEMİLİLER ART CENTER, ISTANBUL
2018 – ‘’KAĞIT’’ AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ, İSTANBUL
– ‘’PAPER’’ AKADEMİLİLER ART CENTER, ISTANBUL
2018 – ‘‘KAĞIT II’’ GALERİ ARTSÜREM ANKARA
– ‘’PAPER II’’ GALLERY ARTSÜREM, ANKARA
2021 – ‘’KURMACALAR’’ KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, İSTANBUL
– ‘’FICTIONS’’ KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL

KARMA SERGİLERDEN SEÇKİ // SELECTION FROM COMPOSITE EXHIBITIONS

2008 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı M.S.G.S.Ü. Resim sergisi. İSTANBUL
– Tüyap İstanbul Art Fair M.S.G.S.Ü Painting exhibition, ISTANBUL
2008 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı AYAK TAKIMI karma sergi. İSTANBUL
– Tüyap İstanbul Art Fair ‘’RABBLE’’ composite exhibition, ISTANBUL
2008 – İŞGALE KARŞI SANAT karma sergi. KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI. İSTANBUL, BERLİN, İZMİR
– ART AGAINST OCCUPATION composite exhibition, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL, BERLIN, IZMIR
2009 – M.S.G.S.Ü. Gravür atölyesi, Gravür sergisi BOYANMIŞ OLANIN KAZINMIŞ OLANA BASKINLIĞI, GALATEA ART. İSTANBUL
– M.S.G.S.Ü ENGRAVING WORKSHOP, ENGRAVING EXHIBITION, DOMINANCE OF THE PAINTING OVER THE ENGRAVED, GALETA ART, ISTANBUL
2009 – GÖĞE BAKMA DURAĞI Resim sergisi. BURSA DEVLET GÜZEL SANATLAR GALERİSİ. BURSA
-‘’LOOKING AT THE SKY STOP’’ PAINTING EXHIBITION, BURSA STATE FINE ART GALLERY, BURSA
2010 – YEMEK, karma sergi. KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI. İSTANBUL
– FOOD, COMPOSITE EXHIBITION, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2010 -İSTANBUL’LA YÜZLEŞME YÜZ ÇAĞDAŞ İSTANBUL GRAVÜRÜ sergisi. GALATEA ART, İSTANBUL
– FACING ISTANBUL, 100 MODERN ISTANBUL ENGRAVINGS EXHIBITION, GALATEA ART, ISTANBUL
2011 – KAĞIT ÜZERİNDE karma Resim sergisi. DORUK SANAT GALERİSİ. İSTANBUL
-ON PAPER COMPOSITE EXHIBITION, DORUK ART GALLERY, ISTANBUL
2011 – DİYARBAKIR HAPİSHANESİ NE YANA DÜŞER? karma sergi. KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, İSTANBUL
– WHICH SIDE DOES THE DIYARBAKIR PRISON FALL? COMPOSITE EXHIBITION, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2011 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı karma sergi, DORUK SANAT GALERİSİ. İSTANBUL
– TÜYAP ISTANBUL ART FAIR, COMPOSITE EXHIBITION, DORUK ART GALLERY, ISTANBUL
2011 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı karma sergi, KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, İSTANBUL
-TÜYAP ISTANBUL ART FAIR, COMPOSITE EXHIBITION, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2011 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı , DİYARBAKIR HAPİSHANESİ NE YANA DÜŞER ? , İSTANBUL
– TÜYAP ISTANBUL ART FAIR, WHICH SIDE DOES THE DIYARBAKIR PRISON FALL? , ISTANBUL
2012 – HARMONY SANAT GALERİSİ karma sergi, İSTANBUL
– HARMONY ART GALLERY COMPOSITE EXHIBITION, ISTANBUL
2012 – GÜMÜŞLÜK AKADEMİSİ karma sergi. GÜMÜŞLÜK
– GÜMÜŞLÜK ACADEMY COMPOSITE EXHIBITION, GUMUSLUK
2012 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı karma sergi, KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, İSTANBUL
– TÜYAP ISTANBUL ART FAIR, COMPOSITE EXHIBITION, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2013 – İNSANLIK HALLERİ karma resim sergisi, BEYOĞLU AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ
– HUMANITY STATES COMPOSITE PAINTING EXHIBITIOIN, BEYOĞLU AKADEMİLİLER ART CENTER, ISTANBUL
2013 – ABLUKA karma resim sergisi, BEYOĞLU AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ , İSTANBUL
– BLOCKADE COMPOSITE PAINTING EXHIBITION, BEYOĞLU AKADEMİLİLER ART CENTER, ISTANBUL
2013 – KAĞIT İŞLER karma resim sergisi, BEYOĞLU AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ, İSTANBUL
– PAPER WORKS COMPOSITE PAINTING EXHIBITION, BEYOĞLU AKADEMİLİLER ART CENTER, ISTANBUL
2014 – 5. PORTAKAL ÇİÇEĞİ SANAT KOLONİSİ SERGİSİ, ANKARA
– 5. ORANGE FLOWER ART COLONY EXHIBITION, ANKARA
2014 – ‘’Yaşam Durakları’’ karma resim sergisi, MABEYN GALLERY İSTANBUL
– ‘’STOPS OF LIFE’’ COMPOSITE PAINTING EXHIBITION, MABEYN GALLERY, ISTANBUL
2014 – ‘’Ekinoks’’ karma resim sergisi, BEYOĞLU AKADEMİLİLER SANAT MERKEZİ , İSTANBUL
– ‘’EQUINOX’’ COMPOSITE PAINTING EXHIBITION, BEYOĞLU AKADEMİLİLER ART CENTER, ISTANBUL
2015 – ‘’LAS MENİNAS YORUMLARI’’ , KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI, İSTANBUL
– ‘’INTERPRETATIONS OF LAS MENINAS’’, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2016 – ‘’ Alamet-i Farika ‘’ karma resim sergisi, GALERİ EKSEN , İSTANBUL
– ‘’HALLMARK’’ COMPOSITE PAINTING EXHIBITION, GALLERY EKSEN, ISTANBUL
2018 – ‘’MEREY KOLEKSİYONU Bir Tutkunun Hikayesi’’ Tophane-i Amire Beş Kubbeli Salon MSGSÜ İSTANBUL
– ‘’MEREY COLLECTION, STORY OF A PASSION’’, TOPHANE-İ AMİRE FIVE DOMED HALL MSGSÜ, ISTANBUL
2018 – ‘’ZAMANIN SESSİZ TANIKLARI – Merey Koleksiyonundan Seçkiyle Türk Resminde Portre ve Otoportre ‘’ Antalya Kültür Sanat Galerisi ANTALYA
– ‘’SILENT WITNESSES OF TIME – PORTRAIT AND AUTOPORTRAIT IN TURKISH PAINTING WITH A SELECTION FROM MEREY COLLECTION’’ ANTALYA CULTURE ART GALLERY, ANTALYA
2019 – Tüyap İstanbul Sanat Fuarı , KARŞI SANAT ÇALIŞMALARI , İSTANBUL
– TÜYAP ISTANBUL ART FAIR, KARŞI SANAT WORKS, ISTANBUL
2021 – 10X10 HAREKETE GEÇ İSTANBUL CONCEPT GALERİ, İSTANBUL
– 10X10 START MOVING, ISTANBUL CONCEPT GALLERY, ISTANBUL
2021 – 16. COTEMPORARY BAHA TOYGAR KOLEKSİYONU EV SERGİSİ, İSTANBUL
– 16. CONTEMPORARY BAHA TOYGAR COLLECTION HOME EXHIBITION, ISTANBUL
2022 – PASLAŞMALAR VII karma sergi EVİN SANAT GALERİSİ İSTANBUL
2023 – YENİDEN CESUR DÜNYA karma sergi EVİN SANAT GALERİSİ İSTANBUL
2023 – CONTEMPORARY BAHA TOYGAR KOLEKSİYON SEÇKİSİ SERGİSİ İSTANBUL


Nil Has

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.

Bir yanıt yazın

Your email address will not be published.

Kaş Tiyatro Günleri
Önceki

Kaş Tiyatro Günleri: Ekolojik, Yerel ve Topluluk Odaklı

Daniel Silver, Guy, 2016, HA4 Adel Rootstein mannequin, Statuariomarble, steel, plaster, scrim, 90x70x60cm, exhibitedaspart of Healing Ruinsat Zeyrek Çinili Hamam. Photograph: Hadiye Cangökçe
Sonraki

Kalıntıların Şifası Sergisi Chromas Dinletisi

Kaçırmayın!

Kibritin Ucunda (Rıza Kocaoğlu)

Kibritin Ucunda 21 Mayıs’ta Sahnelere Veda Ediyor

Zorlu PSM Prodüksiyonu olan, Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun kalemi, Kayhan Berkin’in yönetimi
Oya Akman

Oya Akman’ın 50 Yıllık Tasarım Yolculuğu // Burcu Dimili

Oya Akman’ın tasarımda 50 yılına odaklanan “Yarını Bugün Seç /