Portfolyo: Kader Öztürkmen

Kader Öztürkmen
Kader Öztürkmen

1990 Denizli doğumlu sanatçı, alfabeyi öğrenmeden çizim yapmaya başlamış ve resme olan büyük tutkusuyla çevresinin tüm baskılarına rağmen yaşadığı şehirde gizlice sınava girerek 2009 yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş Öğretmenliğini kazanmıştır. Yine tutkusunun peşinden giderek 2015 yılında İstanbul’a öğretmen olarak atanıp göreve başlamıştır. Bu güne dek yurt içi, yurt dışı bir çok karma sergi, fuar, uluslar arası sempozyum ve farklı projelerde yer almıştır. 2019 yılında Genç Etkinlik 8 de yer almış, aynı yıl Galeri Soyut Yeni Aralık sergisinde yer almıştır. Halen İstanbul’ da Öğretmenliğe ve ev atölyesinde resim yapmaya devam etmektedir.

Sanat Anlayışı

Kader Öztürkmen, figürü ele alış biçimiyle soyut dışavurumculuğun etkilerini sürdürdüğü resimlerinde bütünsel bakış dahilinde modernizmi de harmanlayarak illüzyonist lirik bir soyutlama derinliği sergiliyor.
Gerçeği kendi varlığının ussal ve duygusal filtresinden geçirerek resmeden Sanatçı, mekan algısına değinmeden insan doğasının frustrasyonel kıvranmalarını süregelen boşluğun içinde vurguluyor. Varoluşumuzun dayanılmaz ağırlığı ve hafifliği arasında bir köprü vasıtası görüyor.

Instagram: loya_art


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.