Portfolyo: Kedimari (Melisa Maria Tatar)

Kedimari (Melisa Maria Tatar)
Kedimari (Melisa Maria Tatar)

Kedimari (Melisa Maria Tatar), toplumsal insan anlatısından derinden etkilenen çağdaş bir Rumen-Türk sanatçıdır. Sanatsal çalışmalarına Ploesti Scoala Popular De Artã’da keman ve resimle başlayan Kedimari, daha sonra Değişim Sanat Atölyesinde yağlı boya ve teknik çizim becerilerini geliştirdi. Grafik Tasarım alanında BFA da öğrenim gördü. Kedimari, çağdaş teknikleri geleneksel dışavurumculukla birleştire bir sanatsal uslüp geliştirdi. 2023’te Berlin‘de bulunan Notagallery’de ve 2024’te Münih’te Galerie Benjamin Eck’te açtığı sergiler, sanatçının gelişen sanat yolculuğuna yeni bir katman ekledi. Geçmiş ve şimdiki zaman, birey ve toplum arasında köprü kuran çalışmaları, renk ve formların canlı bir mozaiğini oluşturuyor.

Kedimari’nin sanatı, bireyleri bir topluluğa bağlayan örtüşen duyguları yansıtıyor. Bir kabare sahnesinin özünü, büyük bir balonun ihtişamını veya yerel bir tiyatronun samimiyetini somutlaştıran Kedimari’nin eserleri, topluluğun ve paylaşılan insan deneyiminin zorlayıcı anlatısını tasvir etmek için bir araya geliyor. Sanatçı, farklı yaşamlarımızın temelini oluşturan ortak duyguları ortaya çıkararak, ortak konularla birleşen tekil kişiliklerin bir anlatısını çiziyor. Her bir eser, bir anın enstantanesi, bireylerin farklı kişiliklerine rağmen ortak duygularda rezonansa girdikleri varoluş dramasındaki tekil bir eylemdir. Zengin ve akıcı bir renk paleti kullanan Kedimari, kolektif geçmişimiz hakkında çok şey söyleyen, çağdaş renkler ve şekillerle yeniden işlenen uyumlu sahneler yaratıyor.

“Yarattığım her eser, ortak insan deneyiminin bir yansımasıdır ve yaşamın tüm biçimlerindeki güzelliği ve karmaşıklığı yakalar. Sizi sanat aracılığıyla bu keşif ve bağlantı yolculuğunda bana katılmaya davet ediyorum.”
Kedimari (Melisa Maria Tatar)

İnternet Adresi: kedimari
Instagram: kedimari

Sergiler

2023 Berlin Not a Gallery Ambivalent karma sergi
2023 Get Praise “Beyond Contemporary” karma sergi
2024 Münih Benjamin Eck Gallery Ostranenie
2024 Berlin Not a Gallery Unexpected Unpredictability solo sergi


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.