Mine Akcaoğlu

2007 Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Mezunu. 2010 Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat Dalı “Fotografik Gerçeklikten Resimsel Yeniden Sunuma Geçiş Sürecinde 1960 Sonrası Resim Sanatında Uzam-Espas İlişkisi” başlıklı yayımlanmış tezi bulunmaktadır.

Instagram: mine_akcaoglu

Kişisel Sergiler

2009 “Yüzler” Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) SAKARYA

Karma Sergiler

2020 “Evde Kal” Sanal Sergi Mekan Çizgisi Sanat Atölyesi
2019 “Çayyolu Rotary Klubü & Bi’Tabu Sanat Galerisi Resim Yarışması Sergileme” Bi’Tabu Sanat Galerisi ANKARA 2019 “Yeni Aralık” Soyut Galeri ANKARA
2019 “Benimle Oynar Mısın” Pinelo Galeri İSTANBUL
2018 “Genç Umutlar-2” Sanat Yorum Galeri İSTANBUL
2017 “Hep Birlikte-All of Us” MKM/Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi İSTANBUL
2015 “Yunus Ensari Resim Yarışması Sergileme” Platform A Sanat Galerisi ANKARA
2014 “Ben Küçükken Düş Görürdüm” Şeli Art Project Organisation & Ulus Özel Musevi Okulları İSTANBUL
2013 “Pasajlar” Şeli Art Project Organisation & Juno İSTANBUL
2013 “Kapılar, Aynalar ve Bazı Yalanlar” Şeli Art Project Organisation & La Mancha İSTANBUL
2013 “3023” Arka Plan Sanat Galerisi SAKARYA
2010 “Sakarya Üniversitesi Sergisi” Sakarya Üniversitesi Sergi Salonu SAKARYA
2007 “TUYAP Sakarya Üniversitesi Seçkisi” TUYAP Fuar ve Kongre Merkezi İSTANBUL

MANİFESTO

Sanatçı yapıtlarını önceki ve sonraki diye belirlediğimiz zaman kavramı üzerine kurgulamıştır. Yapıtlarını oluştururken fotografik gerçeklikleri kullanır. Kendi objektifinden ya da başkasının objektifinden edindiği gerçekliği resim yüzeyine taşırken tuvali yeni gerçekliğin mekanı haline getirir. Fotoğraf nesnesini imge haline dönüştürürken gerçekleşen bu devinim ve değişim ile zaman kavramına atıfta bulunur.

Monokrom renk anlayışı ve figüratif anlatım biçiminin hakim olduğu çalışmalarda varolmanın yarattığı zaman kavramı irdelenmektedir. Zaman ve onu var eden nesneler, fotoğraf yüzeyinde bir zamanlar varolduklarının kanıtlarını oluştururlar ve kaydedildikleri döneme ait olduklarını vurgulayarak, kaydedildikleri zamanı izleyiciye hakim kılarlar. Fotoğraf akıp giden zaman içinden bir anı dondurarak somutlaştırır ve gerçeğin içinden çıkardığı bu gerçeklik, anlamlar yükleyebileceğimiz bir görüntüye dönüşür. Aynı zamanda geçmişle şu andalık arasında bağlantı kurmamızı sağlar. Sanatçı farklı zamanlarda çekilmiş farklı fotoğrafları yeni bir mekanda bir araya getirir. Böylece izleyiciyi fotoğrafların çekildiği iki farklı zaman boyutuna taşır. Sanatçı -kendi görüş açısı, görsel seçimi ve sanatsal yansıtma biçimi ile – var olan yüzlerce an arasından yaptığı seçim ile izleyiciyi istediği an boyutuna taşırken zamanıda yorumlamalara açık tutar. İzleyiciyi düşünce ve gözlem yoluyla yapıtlarıyla etkileşime sokan sanatçı zamanda göreceli bir hareket yaratır.

Sanatçı bir fotografik görüntüyü kendi gerçekliğinden koparıp başka bir gerçeklikle bir araya getirirken, dahil olduğu gerçeklikteki yeni görüntüyü zaman bağlamında ilişki içerisine sokmaktadır. Yine aynı sebepten dolayı tuvali, hem kendi nesnesinin hem de diğer nesnenin mekanı haline getirmekte ve iki yüzey arasında uzamsal bir ilişki yaratmaktadır.


1984, Lovech doğumlu. Fotoğraf meraklısı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir