Portfolyo: Tuğba Kafa

Tuğba Kafa
Tuğba Kafa

Duyumsal ve sezgisel olan sürecin soyut ifadeleri “Tuğba Kafa”

Genç sanatçı Tuğba Kafa’nın resimlerinde duyumsal ve sezgisel olan gerçeklikliğin ifadeleri görülmektedir. Bahsi geçen gerçeklik ifadeleri soyut biçimler üzerinden şekillenmektedir. Var olan herşeyin ilk olarak düşünsel süreçte bir gerçeklik olarak ortaya çıktığını vurgulayan sanatçı, özde olan herşeyin soyut olarak başladığı görüşünden hareketle eserlerini oluşturmaktadır.

Eserler plastik unsurlar bakımından incelendiğinde gerek kompozisyon anlayışında gerekse renklerdeki sadelikte yalınlığın bir tavır olarak benimsendiği görülmektedir. Plastik unsurlar, iç güdüsel olarak en salt biçimde anlık duygularla kurulan diyaloglar eşliğinde tuval yüzeyinde biçim kazanmaktadır. Mavi, beyaz ve siyahın tonları, alan düzenlemeleri çerçevesinde sanatçının ifadesiyle “Sonu Olmayan Bir Rüya” ortamı sezgisini açığa çıkarmaktadır.

Genç sanatçı Tuğba Kafa’nın eserlerindeki yalın yüzeysel düzenlemeler bağlamında oluşturulan soyut görsel ifadeler, izleyici için bir kaçış ve arınma yolunun kapısını aralamaktadır. Nesnelere dair her türlü görünümden uzak bir biçimde, hem görsel hemde düşünsel olarak sadelik arayışı benimsenmektedir. Sadeliğin sanatsal bir tavır olarak kullanılışı tuval yüzeyi üzerinde en saf biçimler ile yer edinerek yaşamdaki karmaşadan soyutlanma algısını ortaya çıkarmaktadır.

Nesnelerin temsiline yer vermeksizin, geniş alanlar ve çizgisel biçimler ile birlikte soyut düşünsel süreç bağlamında dinginliği bulabilme arayışı mevcuttur. Var olan herşey ilk olarak düşünsel süreçte açığa çıkmaktadır. Soyuttur herşey. Soyut olan bu süreç görsel ifadeler üzerinden yeniden biçim kazanarak yalın bir yapıda dinginliği ortaya çıkarmaktadır.

TUĞBA KAFA

1997 Giresun doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimlerini burada tamamlamıştır. 2016 yılında özel yetenek sınavı ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim bölümünü kazanmıştır. 2020 yılında mezun olarak eğitimini tamamlamıştır. Yine aynı yıl Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde Sanat ve Tasarım Bölümü Yüksek Lisans Programını kazanmış ve hali hazırda sanat eğitimine ve üretimine devam etmektedir.

Instagram: tugbakafa.studio


1984 Lovech doğumlu. Fotoğraf çeker, sanatsever.