Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar

Küresel salgının tetiklediği yeni ekonomik dinamikler Türkiye’de sanatçıları nasıl vurdu? Araştırmacı, sanat yazarı, sözlü tarihçi Eda Yiğit, yeni kitabında anlatıyor:

Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar

Gönüllü bir girişim sonucunda, karantina günlerinde ortaya çıkan ve önümüzdeki günlerde dağıtımına başlanacak olan kitap iki bölümden oluşuyor. İlk bölüm, pandemi döneminde sanatçıların yaşadıkları güvencesizlik iklimini inceleyen ayrıntılı bir araştırma raporu; ikinci bölüm ise aynı dönemde ortaya çıkan kolektif sanatsal üretimlerini ve dayanışma pratiklerini konu alan kapsamlı bir makale.

Araştırma raporu, Eda Yiğit’in 16 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında açık çağrı yaparak ulaşabildiği, çoğunluğu güncel sanat alanında üretim yapan 150 sanatçıyla gerçekleştirdiği bir anket çalışmasına dayanıyor. Anket kapsamında, kısaca sosyal güvenceden ve sürdürülebilir ekonomik kaynaklardan yoksun, yani “prekarya” olarak tanımlanabilecek sanatçıların salgının birinci dalgası süresince yaşamlarındaki değişime, sanatsal üretimlerinin dönüşümüne ve kırılganlaşma süreçlerine odaklanıyor.

Çalışma, güvencesizliği uzaktan izlenecek bir muamma ve tüm sanatçıları aynı sınıfsal pozisyona sahipmiş gibi görmek yerine, kanıksanmış bilinmezliğinden kurtarmayı öneriyor. Yazar bu kitap çalışmasını, prekarya olarak sanatçılar üzerine düşünmeyi ve sanat alanında prekariteyi analiz etmeyi hedefleyen alçakgönüllü bir çaba olarak görüyor.

Sponsor desteği ve yazarın kişisel gayretiyle basılmış olan kitap, güvencesizlik konusunda kültür sanat kurumlarında, yerel yönetimlerde ve kamu kurumlarında karar vericiler ve çözüm üretme sorumluluğu olanlara fikir vermesi ve daha geniş çaplı araştırmalara ilham vermesi umuduyla, ücretsiz olarak dağıtılacak ve e-kitap olarak da erişilebilecektir.

E-KİTAP ERİŞİM
www.edayigit.xyz/prekarya
mimarsinan.academia.edu/EdaYiğit

KÜNYE
Prekaryanın Görünmeyen Özneleri: Pandemi Döneminde Sanatçılar
Yazar: Eda Yiğit
Tasarım: Şener Soysal (Baht. Design Studio)
Tasarım Uygulama: Gonca Mutaf, Hilal Topkaraoğlu (Baht. Design Studio)
Kapak Fotoğrafı ve Bölüm Arası Fotoğraflar: Orhan Cem Çetin
Baskı Sponsoru: Kurukahveci Mehmet Efendi
Baskı ve Cilt: A4 Ofset

1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.