selçuklular

Edirne Üç Şerefeli Camii Salt Araştırma, Ali Saim Ülgen Arşivi

Geleneğin Reddi: Osmanlılar ile Sanatta Yeni Üsluplar

Hiçbir sanat türü yoktur ki, sırtındaki çuvalı dolu olmasın. Osmanlı’nın sanatını ve inceliğini Sinan’ın dehasından yola çıkarak öğrenme gayretiyle, işi biraz da efsaneleştirerek anlamlandırmaya çalışıyoruz. Fakat Osmanlılar, geçmişinden klasiğine ulaşana kadar çok fazla şey deneyimledi. Osmanlı’nın söylencelere konu olan sanatına baktığımızda sırtındaki
12 Nisan 2024