Portfolyo: Ferhat Salman

Ferhat Salman
Ferhat Salman

Ferhat Salman, 1992 yılında Mardin’de doğdu. 2015 yılında Afyon Kocatepe Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun oldu. Mardin Artuklu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Anasanat dalında yüksek lisas eğitimine devam etmektedir. Mardin’de yaşayan sanatçı, üretimlerine kendi atölyesinde devam ediyor.

Instagram: ferhadsalmn

Sanatçı Metni

Sanatçı varlık sorununu temel alarak çalışmalarına yansıtmıştır. Dünyaya niçin geldiklerini bilmeyen insanlar bir kaosun ortasında olduklarını düşünürler. Gözlerini açtıklarında insanlar; bir çürümüşlük, kokuşmuşluk ve ölüm sarmalı içerisindedir. Özlerini gerçekleştirmek için dünyaya gelen insanlar her canlı gibi doğma-büyümeölme evrelerini yaşarlar. Ancak bu her zaman mümkün olamayabilir. Çünkü sosyopolitik çevre, bilinci ve özü bastırmaktadır.

Dünyaya gelen birçok insan kendilerini savaşın, çatışmaların, inkârın ve ölümün ortasında bulmuşlardır. Özünü bulma çabası olsa da bu baskı aygıtı tarafından yok sayılmakta ve karşılığı ölüm olmaktadır. Bu durumda korkunun ve ölümün pençesine düşen insanlar can çekişmektedir. Gözlerinin anlamsız bakışları, boşlukta ve karanlıktaki duruşları bir nevi ölümün aynadaki yansımasıdır. Toplumda gerçekleşen ölüme alışma ve duyarsızlaşma insanı bir ölü kadar hiçleştirmiştir. Kalabalıklar arasında silikleşen bu insanların cesetten farksız oldukları artık gözler önündedir. Genel olarak büyük ölçekli çalışmalar yaparak varlık sorununu kaygı ve ölüm üzerinden betimlenerek izleyici ile sürekli diyalog halindedir. Figürler daha çok korku ve panik içindedirler. Çiğ bir realizm etkisinde olup bulunma halleri ise muğlaktır.

Sergiler

2017 – TÜYAP “Ütopya” Sergi, İstanbul
2018 – Mamutart Project Sergi, İstanbul
2018 – Mardin Bienali “Sözden Öte” Alternatif Sergi, Mardin
2018 – “Ölümsüzlük” Adahan Otel Karma Sergi, İstanbul
2019 – “Kimlerdensin” Yuvakimyon Rum Kız Lisesi Karma Sergi, İstanbul
2019 – Ekavart Gallery Karma Sergi, İstanbul


1988 doğumlu, Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu, sanat ve kültür meraklısı.