“Mahsul Vakaları” Sergisi Bayetav Sanat’ta Açılıyor!

Toprağın, Suyun ve Havanın Hikâyelerini Buluşturan “Mahsul Vakaları” Sergisi Bayetav Sanat’ta Açılıyor.

Mahsul saha ziyaretleri
Mahsul saha ziyaretleri

Dünya ile kurulan ilişkilere dair tarifleri yeniden ele alan, araştırma ve programlarını Dilşad Aladağ’ın üstlendiği “Mahsul Vakaları”, işbirlikleri ve bir aradalıklara dayalı bir sergi ve kamu programı olarak, 27 Nisan-22 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir’de yer alan Bayetav Sanat’ta hayata geçiyor.

“Mahsul Vakaları”, Çukurova’da başlayan ve İzmir’de devam eden, Anadolu’nun Akdeniz kıyılarındaki kırsal modernleşme sürecinin çevresel, kültürel ve toplumsal mahsullerini araştıran “Mahsul Projesi”nin bir uzantısı. 2022 yazından bu yana süren, coğrafya gezileri, arşiv ziyaretleri, görüşmeler ve kayıtlarla beslenen araştırma, eş zamanlı olarak genişleyen çevrimiçi bir arşiv denemesi de sunuyor. İzmir ayağı BAYETAV Bir Arada Yaşarız Destek Programı kapsamında desteklenen “Mahsul Projesi”, ekolojiyi türler arası ilişkilerle kenetlenen çok katmanlı ve devingen bir ağ olarak ele alıyor. “Mahsul Vakaları” ile bugünün devinimlerini coğrafyadan hikâyelerle hatırlayarak, yeniden seslendirerek ve türler arası birliktelikler hayal ederek düşünmeyi öneriyor.

“Mahsul Vakaları”, Anadolu’da hâlâ izleri süren, dünyayla başka türlü ilişkilenme biçimlerini de tarifleyen kadim üretim yöntemlerini pratiğe dökerek hatırlama ve türeterek aktarma olasılıklarını keşfediyor. Sergide birbirine dokunan, iz bırakan ve muhafaza eden yerel malzeme ve usullere, arşiv belgeleri, yayınlar, ses, çizim, fotoğraf ve video gibi pek çok farklı mecra ve malzeme eşlik ediyor.

Arapça حَصَلَ (hasl) fiil kökünden türeyen ve Anadolu’da konuşma diline eklemlenen mahsul, dünyayla girdiğimiz ilişkilerle hasıl olanları tarifliyor. Bu ilişki vermekten çok almaya; verime, miktara ve ebata odaklandıkça hasıl olanların kuvveti, tesiri ve sürekliliği değişiyor. Toprağa ekilen bir tohumla bin tohumun, bir barajla bin barajın hasılatı dünyada bambaşka izler bırakıyor.

Birbirine dolanık türlerin ve katmanların devinimiyle oluşmuş ekolojilerde mahsuller de bir o kadar dolanıktır. Yalnız hasılata odaklanan insan merkezli bir bakış, hasılatın yörüngesinde vuku bulanları gözden kaçırır. “Mahsul Vakaları”, merkezi çeperinde kalanlarla, hasılatı yörüngesindekilerle birlikte görebilmenin, rafa kaldırılan usül ve araçlarla sürdürebilmenin biçimlerini araştırıyor. Sergi ve kamu programı, dünyayı benzer meraklarla mesken tutan üretimleri yankılarken onlarla işbirliği yaparak çoğalıyor, toprağın, suyun ve havanın hikâyelerini buluşturuyor.

Sergide yer alan sanatçılar:

ANATOPIA, Ali Cindoruk, Aslıhan Demirtaş, Aslı Özdoyuran, Dilşad Aladağ, Eylül Şenses, Fatma Belkıs & İz Öztat, Yasemin Ülgen

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar