Murat Üstübal’ın Yeni Denemesi: Hodri Median, Çıktı

Hodri Median
Hodri Median

Murat Üstübal’ın yeni deneme kitabı Hodri Median, Orlando Art etiketiyle yayımlandı. Eser toplamda 99 adet basılıp numaralandırıldı.

13×18 cm boyutlarında ve 20 sayfa hacmindeki eserin kapak çalışmasını F. Rüzgâr, editörlüğünü ise Nilgün Emre üstlendi.

İkibinci Yeni’nin Kısa Tarihi, Değişen Kavramlar ve Akış

İkibinler şiirinin açımlanması için bazı adımlar atacak ve bu vesileyle ufuk çizgisinin hizasıyla oynayacaksak öncelikle başlığın tanım, kavram ve gönderge düzlemiyle işe başlamak gerekir. Türk şiirinde yalnızca yazının başlığının çağrıştırdıkları değil aynı zamanda dönemin sunduğu yeni kavram ve anlayışların da garip karşılandığını söylemekte sakınca yok. Bunun sebepleri elbette çağın sunduğu olanaklarla da bağlantılı. Ama yine de sanatçı- şairin içinde bulunduğu çağa gösterdiği refleks önceki dönemlerde görülmemiş yeniliklerin önünü açmıştır. Bu vesileyle dönemin gündeme getirdiği kavram ve anlayışları özetlemenin tam zamanı belki de.

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar