“Özgürlük ve Paradoks” Sergisi UPSD Sanat Galerisi’nde

Özgürlük ve Paradoks Sergisi
Özgürlük ve Paradoks Sergisi

UPSD (Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği) sanata ve genç sanatçılara destek vermeye devam ediyor. UPSD Sanat Galerisi 21 Haziran – 21 Temmuz 2023 tarihleri arasında küratörlüğünü Melik İskender’in yaptığı “Özgürlük ve Paradoks” başlıklı sergiye ev sahipliği yapıyor.

12 genç sanatçıyı bir araya getiren Özgürlük ve Paradoks sergisi sanatçının var olma sürecini ve bu süreçte sanatını şekillendiren temel gereksinim ve kazanımları irdeliyor.

Sanatçılar:
Cemile Çolak, Ayşe Nisan Bilgin, Semra Çelik, Ali Duman, Çağla Yıldız, Buse Kızılırmak, Şevval Konyalı, Zafer Malkoç, Yiğit Özboran, Okay Özkan, Ekrem Yiğit Türüdü, Pamirhan Yıldıran

Canlıların açlık- tokluk, üreme dürtüleriyle yaşadığı dünyamızda sanatçı kendini nerede konumlandırabilir?

Sadece düşünce boyutunda kalmış on binlerce fikri bir kenara koyarsak, Edvard Munch’a Çığlık’ı, Pablo Picasso’ya Guernica’yı yapmaya iten dürtü neydi? Sanatçının varoluş sürecinde ekonomik, siyasal ve kültürel etkiler paralel ilerler. Güven olmadan sanat üretmek ne kadar mümkün?

Hayat, bir taraftan sahte bir erdem maskesi altında nasıl yaşanmamız gerektiğini öğretmeye çalışan dogmatik kurallarla ilerlerken diğer taraftan, kültürel ve tarihsel olarak Cumhuriyet’in kuruluşundan bu yana karanlığın üstüne yürümekten korkmayarak aydın kimliğinden ödün vermeden, zarif ve kararlı üsluplarla kendini çağdaşlıktan yana konumlandıran varoluşun boyutuna ulaşılır. Doğada özgürce uçan kuşların kafese konulduğunda dekoratif bir unsura dönüştürülmesi, köleleştirmesi eğilimine karşın özgürlüğün uzantısı takip ederek var olmak…

Bir toplumu oluşturan sınırlar içerisinde tarih, sanat, bilim, edebiyat veya felsefe de politik süreçlerden etkilenir. Koşullar düşünüldüğünde, etik olanı ayırmadan yaşanana dair bir dünyayla mutluluk ve hayal edilen yaşamı yakalamak mümkündür. Olumlu veya olumsuz tüm bu süreçler değişim ve dönüşümleri doğaya uygun bir şekilde akıl yürüterek yaşamayı sağlamaktan geçer. Kültür ise tüm uygun olmayan ortamlara rağmen kalıcı izler bırakarak aydınlık geleceğimize ışık tutmaya devam eder.

Her kültür düzeyi sanat yaşamını ve kendi çağını aydınlatır. Sanatçı, bölgesel, kültürel, evrensel düşünce, duruş ve siyasi varlığıyla nihayetinde kendi çağının sanatçısı ve hatta kendi konseptidir.

Özgürlük beklentisinde olan genç sanatçılar, daha iyi yaşam koşullarında sevgi, mutluluk, güven, umut, adalet gibi yaşama dair en temel değerlere sahip olmak için araştırmacılığı ve deneyselliği öne çıkarmaktan, cesaretle risk almaktan ve geleceğe yönelik umutlar vermekten vazgeçmeden var olmaya devam edeceklerdir.

Yapılan tüm güzel şeyler gelecek kuşaklara armağandır. -Melik İskender


UPSD Sanat Galerisi

Kadirgalar Cad. Maçka Demokrasi Parkı, Şişli Evlendirme Dairesi Yanı, Şişli /İstanbul

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar