“Soğdlar ve Türkler” Kitabı VBKY İmzasıyla Raflara Çıktı

Soğdlar ve Türkler: İpek Yolu’nun Tüccarları ve Hakimleri
Soğdlar ve Türkler: İpek Yolu’nun Tüccarları ve Hakimleri

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Soğdlar ve Türkler” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Yazar Başak Kuzakçı’nın yoğun araştırmalar ve arşiv çalışmaları sonucunda kaleme aldığı bu özel çalışma, Soğdlar’ın İpek Yolu, Orta Asya ve Türk tarihinde oynadıkları sıra dışı rolü gözler önüne seriyor. Tarihte belli bir dönem için büyük önem arz eden Soğdlar’la ilgili Türkçe’de kitap ölçeğinde çalışma olmadığını dikkate alırsak kitap, önemli bir başvuru kaynağı olma özelliği taşıyor.

VBKY’nın tarih kitaplığı, Başak Kuzakçı’nın yazdığı “Soğdlar ve Türkler” kitabı ile genişlemeye devam ediyor. Kitap, geçmişin gizemli halkı Soğdlar’ın İpek Yolu boyunca kendi ticari kolonilerini kurarak İpek Yolu ticaretini nasıl kontrol altına aldıklarını gözler önüne seriyor. Soğd halkının tarih sahnesindeki yerini, Türkler ile olan ilişkilerini ve ticari dehalarını anlatan yazar Başak Kuzakçı, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor ve Orta Asya’nın tarihî halkı hakkında ülkemize kapsamlı bir kaynak sağlıyor.

İpek Yolu’nda Bir Seyahat

Orta Asya’nın kadim halkı “Soğdlar”, 4. yüzyıldan itibaren İpek Yolu’nun efendisi oldular. 6. yüzyılda Türk Kağanlığı’nın sınırlarını, Çin’den Bizans’ın doğu sınırlarına kadar genişletmesi, Soğdlar’a çok büyük bir pazar alanı açtı. Soğdlar köklü ve tarihsel bağlarıyla Türk fatihlere ve hâkimlere hizmet edip imparatorluğa diplomatik, siyasi ve ticari bilgileriyle katkı sundular. İpek Yolu, Orta Asya ve Türk tarihinde bu kadar büyük rol oynayan Soğdlar hakkında ülkemizde yapılmış müstakil, akademik bir çalışma bulunmuyordu. “Soğdlar ve Türkler: İpek Yolu’nun Tüccarları ve Hakimleri” isimli eser bu boşluğu doldurma iddiasında…

Kitap Üzerine…

İpek Yolu, İslam dünyasından Doğu Asya’ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada ticari, dinî, sosyal ve kültürel etkileşimlerin gerçekleşmesini sağladı. Orta Asya’nın verimli vadileri çevresinde, Ceyhun ve Seyhun nehirleri arasında, Zerefşan Vadisi boyunca yaşamış olan Soğdlar da İpek Yolu üzerindeki ticaret güzergâhının kadim halklarından biri olarak öne çıktı.

Dilleri, kültürleri, toplumsal özellikleri ve âdeta “homo economicus” olarak nitelendirilebilecek ticari kabiliyetleriyle MÖ 6. yüzyıldan MS 10. yüzyıla kadar bölgenin ticaretle maruf olan halkları arasında yer aldılar. Soğdlar, uzun mesafe ticareti yapmalarından dolayı Sâsânilerden Çinlilere, Bizans’tan Müslüman Araplara çok farklı kültürlerin tarihî kayıtlarında boy gösterdiler.

KÜNYE
Yayınevi:
VBKY
Kitabın adı: Soğdlar ve Türkler: İpek Yolu’nun Tüccarları ve Hakimleri
Kategori: Tarih
Yazar: Başak Kuzakçı
Yayına hazırlayanlar:
Kitap Editörü: Munise Şimşek
Proje Editörü: Dr. Mehmet Yılmaz Akbulut
Sayfa sayısı: 304

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar