VBKY “Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi”ni Yayımladı

Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi
Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), “Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi” isimli kitabı okurlarıyla buluşturuyor. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un, başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı bu çalışma, II. Abdülhamid devrine Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakıyor.

VBKY’nın tarih kitaplığı, “Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi” kitabı ile genişlemeye devam ediyor. II. Abdülhamid devrine, Türk siyasi hayatının önemli ismi Küçük Said Paşa’nın biyografisinden bakan Prof. Dr. Zekeriya Kurşun’un, başta Osmanlı arşiv kaynakları olmak üzere yüzlerce vesikaya dayandırarak kaleme aldığı, incelikle kurgulanmış “Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi” isimli kitap, sadece II. Abdülhamid dönemine ışık tutmuyor, aynı zamanda o dönem Osmanlı’nın içinde bulunduğu durumu da ele alıyor.

II. Abdülhamid’in gölgesi Said Paşa

II. Abdülhamid dönemi, devletin yeniden canlandırılması adına üstün gayretlere sahne olan, fakat şartların ağır olduğu bir dönemdi. Çünkü geçmişte biriken sorunlara, Batılı devletlerin Osmanlı’nın güçsüzlüğünden yararlanmaya çalışmak adına yarattıkları yeni problemler de ekleniyordu. Böyle bir atmosferde Sultan ve Ricali, Tanzimat’ın prensipleriyle devleti feraha çıkarmak adına sürekli yeni reçeteler arıyorlardı. Çocuk yaşta girdiği kalemde, devlet işlerinde tecrübe kazanan bir yandan da Ayasofya Medresesi’ne devam eden Said Paşa, kendi kendine öğrendiği Fransızca ile Avrupa’daki gelişmeleri de yakından takip etme imkânı buldu. Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı bürokrasisine giren ve dönemin birçok tecrübeli devlet adamının yanında yetişen Said Paşa’nın siyasi hayatı II. Abdülhamid’in tahta geçtiği gün başladı. O, düşünceleri ve yaşayışıyla muhafazakâr bir reformcuydu. Bazı konularda gelenekçi, Türkçü ve İslamcı bir tavra sahip olan Said Paşa, gelişen dünya şartları karşısında sergilediği tavırları ve uygulamalarıyla bir reformcu olarak da tarihte yerini aldı. Bu özellikleriyle II. Abdülhamid’in en yakınında, bir gölgesi gibi çalışan Said Paşa, medenî hayatın temelinde eğitimin yaygınlaştırılması ve adaletin eşit bir şekilde dağıtılmasının olduğuna inandı.

Görev aldığı ya da sıfırdan oluşturduğu pek çok müessese, Cumhuriyet Türkiye’si kurumlarının da esasını teşkil etti. Saltanatı devlet olarak telakki ederken, sultanın yetkilerinin de sınırlandırılmasının gerekliliğine inanan Paşa’nın anayasacılığı hep tartışmalı oldu. Dönemin kapalı kapılar ardındaki “konstitüsyon” mu “isntitüsyon” mu tartışmalarında o, tıpkı II. Abdülhamid gibi ikincisinden yana oldu.

KÜNYE
Yayınevi:
VBKY
Kitabın adı: Küçük Said Paşa Sultan II. Abdülhamid’in Gölgesi
Kategori: Tarih
Yazar: Zekeriya Kurşun
Editör: Dr. Ali İhsan Aydın
Sayfa sayısı: 416

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar