Alp İşmen İlk Kişisel Sergisiyle Mixer’de

Mixer, Alp İşmen’in, Aşk imiş… isimli ilk kişisel sergisine 8 Nisan – 13 Mayıs 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.

Alp İşmen, isimsiz / untitled, kağıt üzerine mürekkep / ink on paper, 76x56cm, 2020
Alp İşmen, isimsiz / untitled, kağıt üzerine mürekkep / ink on paper, 76x56cm, 2020

Adını Fuzûlî’nin bir beytinden alan Aşk imiş… sergisi, ikili ilişkiler, aşk, sevgi gibi kavramlar etrafında şekilleniyor. Alp İşmen’in ikili olma halini ele aldığı lavi, çizim, gravür gibi farklı tekniklerdeki eserlerini bir araya getiriyor. Aşk imiş…, aşkın tanımlanmaktan öte tanımsızlığına ve yarattığı duyguların zihinsel süreçlerine odaklanırken sanatçının üretim pratiği ile örtüşen paralellikleri izleyiciyle buluşturuyor.

Aşk, kültürel ve dönemsel olarak farklı ifade biçimleri gösterse de insanlık tarihinin en temel duygularından biridir. İnsanoğlu yüzyıllar boyunca birliktelik arayışına ihtiyaç duymuştur. Öyle ki bu durum, aşkı insanın varoluşu üzerinden tanımlamaya ve yorumlamaya kadar gitmiştir. “Aşk, insan varoluşu sorununa tek makul ve tatmin edici cevaptır” diyen Erich Fromm’a göre, insanın özünde var olan hayatta kalma güdüsünün bir ifadesidir. Aristoteles ve Plato’ya göre aşk eksiklik hissini azaltma ve ortak paydada buluşarak birbirini tamamlama, bir bütün olma isteği iken Jean-Paul Sartre’a göre özgürlüğün sınırlarını zorlayan diğer kişinin benliğiyle bütünleşme arzusudur. Öte yandan bell hooks’a göre aşk, insana karşı duyulan sevgi, saygı ve ilginin yanı sıra, karşılıklı bir öğrenme, büyüme ve dönüşüm sürecidir. Her düşünür, aşka farklı bir pencereden baksa da aşkın hayatın anlamını ve değerini artırıp zenginleştirdiği konusunda ortak paydada buluşmuşlardır. Bu bağlamda bir araya gelen eserler Aşk imiş… sergisinin çıkış noktasını oluşturuyor. Alp İşmen’in zihnindeki aşk kavramı kağıt ve mürekkeple yorumlanarak bilindik uzuvlar ve hibrit figürler şeklinde karşımıza çıkıyor. Tanıdık gelen, iyi bilindiği düşünülen ancak tanımlanamayan bu hibrit figürlerin cinsiyetlerinin ve aidiyetlerinin bir önemi yoktur. Onlar sadece ruh akrabalığı yapan bedenler olarak sergi mekanına yayılıyor.

Aşk imiş… sergisi aşkın tanımlanmaya ihtiyacı olmayışının mürekkep aracılığıyla kağıda dökülmesi. Bir ruh akrabalığı hikayesi. Aşk vardı ya da yoktu belki hayaldi, belki vaha, evvela somut değildi. Elle tutulamayan, gözle görülemeyen, ancak kalpte bıraktığı etkilerle var olan bir atış. Alp İşmen’in kağıtla, mürekkep kalemle aşklarından yola çıkarak ele aldığı, anlamlandırmaya çalıştığı bir nehir, kimi zaman nehrin akışına kapılıp gittiği duygular, kimi zaman ise suyun yansımasında gördüğü sureti ile kendisiyle karşılaşması.

Alp İşmen için ölüm sonrası hiçliğin verdiği dehşet duygusundan kurtulabilmenin en güzel çaresi, var olmanın, kendini gerçekleştirmenin, üretebilmenin kanıtı, armağanı “aşk”tır. Zira üretebilmek için yalnız kalıp odaklanmaya, ürettiğimiz şeyi ise sevdiğimiz biriyle paylaşıp takdir edilmeye, onay almaya, yüceltilmeye ihtiyaç duyarız. Aşkın farklı hallerine tanıklık edeceğimiz Aşk imiş… sergisi 8 Nisan – 13 Mayıs tarihleri arasında Mixer’de ziyaret edilebilir.

Türkiye'nin En Büyük Sanat Haber Portalı, Güncel Sanat Haberleri, Sergi Rehberi, Sanatçı Portfolyoları, Sanat Üzerine Röportajlar